Het project Sarakasi ya Vijana is een uniek project, niet alleen vanwege haar ligging, maar ook vanwege haar aanpak. Met de lokale gemeenschap werken we aan de toekomst van de samenleving, waarbij we een aantal uitgangspunten hanteren:

  • Het is een kleinschalig en overzichtelijk project. Inkomsten bestaan onder andere uit giften van sponsors en donateurs en vanuit onze eigen lodge, waar vrijwilligers en gasten betalen voor hun verblijf. De inkomsten worden direct aangewend ten behoeve van de kinderen. De projectcoördinator voert zijn/haar werkzaamheden uit voor slechts kost en inwoning. Er blijft niets aan de strijkstok hangen.
  • De kinderen wonen thuis voor zover ze een thuis hebben. Dat betekent dat een aantal kinderen bij hun oma, een oom of in een gastgezin wonen. Hun verzorgers worden nauw bij ons project betrokken door middel van werkzaamheden op het centrum en het bijwonen van de maandelijkse vergaderingen. Zo versterken wij de driehoek ouder – school – kind. Van de verzorgers wordt een kleine bijdrage verwacht, geldelijk of in natura. Niets is voor niets. Verzorgers kunnen kleine leningen krijgen waardoor ze een bestaansminimum kunnen opbouwen.
  • De stichting heeft goede banden met de Tanzaniaanse overheid op lokaal, districts- en regionaal niveau. Het kindercentrum heeft een adviserend comité waarin verschillende mensen vertegenwoordigd zijn als een leerling, een ouder, de voorzitter uit de buurt en een invloedrijk persoon in Mto wa Mbu. Dit comité geeft advies over de dagelijkse gang van zaken van het kindercentrum.
  • Westerse vrijwilligers en lokale mensen komen op een positieve manier met elkaar in contact en leren van elkaars cultuur.
  • Het project ligt naast Lake Manyara National Park wat het erg bijzonder maakt voor de bezoekers en vrijwilligers. Met het park naast de deur leren we de kinderen over het belang van behoud van flora & fauna.
  • De kinderen krijgen naast de basisvoorzieningen die nodig zijn om naar school te kunnen, op de dagen dat ze op het project zijn, lessen in Engels, rekenen, acrobatiek, traditionele dans, zang, theater en lifeskills.