Stichting Twiga ondersteunt kansarme kinderen in Tanzania naar een betere toekomst. Dat doen we door schoolgelden, leermiddelen en transport voor deze kinderen te vergoeden. 

In Mto wa Mbu leven veel kinderen die door armoede niet naar school kunnen. Stichting Twiga geeft financiële steun aan ca. 60 kinderen zodat zij goed onderwijs kunnen volgen om zich verder te kunnen ontwikkelen op weg naar een hoopvolle toekomst. Stichting Twiga steunt de kinderen ook in hun gezondheid omdat hun familie onvoldoende tot geen inkomsten heeft. 

Voorheen verzorgden wij op ons lokale project Sarakasi ya Vijana extra onderwijs voor de kinderen. Begin 2019 zijn de kinderen van ons project overgedragen aan Sasa Center in Mto wa Mbu onder supervisie van de lokale eigenaar Mr. Tatah Mloa. Vanaf 2019 steunt Stichting Twiga de kinderen rechtstreeks via Sasa Center in Mto wa Mbu.

Stichting Twiga werkt kleinschalig en steunt de kinderen dankzij sponsoren. Stichting Twiga bezoekt de kinderen jaarlijks. Op deze manier zien wij erop toe dat de sponsoring goed terecht komt.

Geschiedenis

Machteld Speets, oprichter van het onderwijsproject Sarakasi ya Vijana,  kwam in de beginjaren van 2000 in aanraking met het probleem van straatkinderen in Mto wa Mbu. Als ontwikkelingssocioloog met ervaring in ontwikkelingssamenwerking is zij samen met de lokale gemeenschap en Stichting Twiga het onderwijsproject Sarakasi ya Vijana voor kansarme kinderen gestart. Dit project werd tot 2019 gerund door voornamelijk Nederlandse vrijwilligers en een aantal lokale personeelsleden. In 2019 heeft Stichting Twiga het vrijwilligersproject Sarakasi ya Vijana gesloten en de kinderen van het project aan het lokale Sasa Center overgedragen. 

Visie

De Twiga kinderen hebben toegang tot kwalitatief goed onderwijs en voorzieningen om zich zoveel mogelijk te kunnen ontplooien. Gedurende hun schoolloopbaan zijn de kinderen door ons verzekerd van de basisvoorzieningen (voedsel, kleding, veilig wonen, hygiëne, medische zorg). 

De zorg en coördinatie rondom onderwijs en gezondheid is belegd bij Mr. Tatah Mloa, onze lokale partner en supervisor, van Sasa Center in Mto wa Mbu. 

De supervisor van de Twiga kinderen heeft een goede relatie en communicatie met het thuisfront van de kinderen evenals met de scholen en het bestuur van Twiga.