Stichting Twiga werkt aan het teweegbrengen van een positieve verandering bij kinderen en hun families die in Mto wa Mbu (Tanzania) onder zware/gevaarlijke omstandigheden leven. Door ons projectwerk kunnen we een significante doorbraak bewerkstelligen in de vicieuze cirkel van armoede en/of geweld. Wij helpen zo veel mogelijk kinderen om een opleiding op hun onderwijsniveau af te ronden en zij krijgen begeleiding bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zo worden de kinderen en hun families door Twiga ondersteund om zichzelf te helpen naar sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer anderen kunnen helpen hetzelfde te bereiken.

Visie

De Twiga kinderen hebben toegang tot kwalitatief goed onderwijs en voorzieningen om zich zoveel mogelijk binnen hun eigen capaciteit en interesse te kunnen ontplooien. Hierdoor kunnen zij als capabele, verantwoordelijke en zorgzame mensen meewerken aan een meer rechtvaardige, inspirerende en duurzame omgeving om in te leven.

De kinderen zijn verzekerd van de basisvoorzieningen (voedsel, kleding, veilig wonen, hygiëne, medische zorg). We draaien een goed bijles programma op het Twiga-land. Hierdoor kunnen zij zich optimaal ontwikkelen zowel sociaal als intellectueel in het onderwijs.

Zaterdag en in elke schoolvakantie wordt er intensief bijles aangeboden, teneinde het onderwijsniveau van de kinderen te verbeteren. Daarnaast worden er op regelmatige basis workshops op het gebied van algemene en maatschappelijke ontwikkeling georganiseerd, waardoor de Twiga-kinderen zich breder kunnen ontwikkelen.

We hebben een goede relatie en communicatie met het thuisfront van de kinderen evenals met de scholen. De scholen zijn betrokken in het geven van bijlessen aan de kinderen. In moeilijke situaties staan we het thuisfront bij. Het thuisfront op haar beurt helpt op het terrein van Sarakasi ya Vijanana met vrijwilligerswerk.

De staf begeleidt en geeft de Sarakasi kinderen in reguliere schoolweken twee dagen per week les op een kindvriendelijke, speelse, creatieve, interactieve en effectieve manier. Op vrijdag de Nursery kinderen. Op zaterdag de kinderen van de lagere school. Het leren vindt gedeeltelijk klassikaal plaats in kleine klasjes maar ook tijdens de dagelijkse activiteiten en tijdens excursies. Dit is vernieuwend in Tanzania. In de vakanties staat steeds een thema centraal en leren de kinderen over gebieden en leefwijzen in Tanzania die normaal buiten hun gezichtsveld liggen.

Er is veel aandacht voor de natuurlijke omgeving en het behoud daarvan. Zo houden we contact met TANAPA (Tanzanian National Parks) en een vereniging voor natuurbehoud in Arusha. Op ons eigen land zorgen we dat de natuur de ruimte krijgt, met als resultaat een mooi stuk groen met allerlei dieren.

Op het Twiga-land zijn banda’s voor de vrijwilligers en een kindercentrum voor het Twiga-onderwijsprogramma gerealiseerd. Een deel van het Twiga-project wordt gefinancierd door fondsen die door de vrijwilligers geworven zijn. Tevens waarderen we de continue kwaliteitsverbetering die deze geselecteerde vrijwilligers met zich mee brengen voor het gehele Twiga-project.

De Twiga-kinderen die voorgezet onderwijs volgen, op een goede middelbare kostschool of een vakschool, komen in de schoolvakanties terug naar Sarakasi ya Vijana om mee te draaien en te helpen in het programma aanbod.

Wij werken er aan dat alle stafleden kunnen lezen en schrijven in ki-Swahili en dat ze redelijk Engels begrijpen en spreken. Met het ene staflid zijn we daarin verder dan het andere. Alle stafleden hebben een arbeidscontract ondertekend met goede arbeidsvoorwaarden volgens de Tanzaniaanse arbeidswetgeving. De stafleden hebben een EHBO-training succesvol afgerond en zijn getraind in vernieuwende onderwijsmethodieken.

Tot slot: iedereen werkt met plezier met elkaar, verrast elkaar en leert van elkaar.

Strategie

Ontwikkelingssamenwerking, werkt het of werkt het niet? Een populair onderwerp tegenwoordig waarop wij graag de visie van Stichting Twiga geven voor wat betreft ons project in Tanzania. Waarom en op wat voor manier kiezen wij voor ontwikkelingssamenwerking?

Wij, projectleider en vrijwilligers, doen dit werk vooral omdat we het leuk vinden. We genieten ervan dat we in dit mooie land mogen werken en wonen. We genieten ervan dat er in Tanzania ruimte is om te ondernemen. We genieten van de ervaringen die we hier op doen en de sociale contacten met de Tanzanianen. We genieten ervan dat we door ons werk mensen in staat stellen om zelf iets van hun leven te maken, een leven boven het bestaansminimum met respect voor zichzelf, anderen en de (natuurlijke) omgeving. We genieten ervan dat er hier goed te leven valt met simpele middelen. We genieten ervan om de kinderen te zien groeien en opbloeien. We vinden dat kinderen waar ook ter wereld het recht hebben zich te ontplooien en hun mogelijkheden te ontwikkelen in een veilige, kindvriendelijke, en liefdevolle omgeving. Wij kiezen voor een kleinschalig, individueel project met uitsluitend vrijwilligers. Ook de projectleider in Tanzania is een vrijwilliger uit Nederland, die kost en inwoning en een kleine onkostenvergoeding voor persoonlijke uitgaven ontvangt. In een kleinschalig project kunnen we daadwerkelijk samenwerken met de plaatselijke bevolking en kunnen vriendschappen ontstaan. Men kan leren van elkaars cultuur. Niet alleen de uiterlijke cultuur (eten, zang, dans, etc.), maar ook de innerlijke cultuur. Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat is hun manier van denken? Voor beide partijen geldt dat ze verschillen en overeenkomsten zullen ontdekken en daardoor ook nieuwe inzichten zullen verwerven over hun eigen en andermans cultuur en gewoonten.

We streven naar een gelijkwaardige samenwerking tussen ons en de lokale bevolking vanuit een positieve, actieve houding bij beide partijen waar beide partijen plezier en voldoening uit kunnen halen.

 • Ouders/verzorgers helpen regelmatig mee op het project.
 • De adviesraad, bestaande uit lokale mensen, een gekozen kind uit het project en een ouder van een van de kinderen, komt regelmatig bijeen en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
 • Voor kleding of andere zaken uit Nederland wordt een bijdrage of tegenprestatie van de ouders gevraagd: er wordt niets zomaar weggegeven.

De kinderen die wij begeleiden naar economische en sociale zelfstandigheid zien op deze manier dat er hard gewerkt moet worden om de projectkosten te betalen en dat dit niet vanzelf gaat.

We streven ernaar financieel onafhankelijk te zijn van liefdadigheid. We doen dit door het runnen van geld genererende projecten in Tanzania en in Nederland. 

 • In Tanzania is er het schilderproject, waarbij mensen een schilderij naar een foto kunnen bestellen bij een kunstschilder uit Mto.
 • In Nederland steunt Joleen onze stichting op een leuke manier. Zij combineert haar passie om stoelen te bekleden met haar Twiga betrokkenheid. Ze biedt aan om stoelen te stofferen in ruil voor een gift aan Twiga. Het blijkt een formule die mensen aanspreekt. De website www.joleenstoffeertweebly.com geeft meer informatie.
 • Een gemakkelijke manier om financieel bij te dragen aan Twiga – zonder dat het je wat kost – is door een online aankopen te doen via www.sponsorkliks.com. Op deze site zijn bijna alle grote webshops te vinden en door via deze site je bestellingen te doen voor de aanschaf van vliegtickets, hotelovernachtingen, electronica, kleding, boeken, tuinspullen, levensmiddelen, meubels en alles wat je online bestelt, lever je een financiële bijdrage voor Twiga. Het kost je echt niets en wij zijn met de bijdrage erg blij!  Zie ook de informatie op de homepage “Shoppen voor Twiga” en neem even een paar minuten om te kijken hoe deze gratis sponsoring werkt.

We staan er voor open meer projecten te ontwikkelen.

We leven midden in de gemeenschap van Mto wa Mbu en we passen onze leefwijze hier aan aan.

 • Onze banda’s zijn comfortabel, maar eenvoudig ingericht, we dragen geen dure of luxe kleding, we eten gezond en goed eten, bereid met producten van de lokale markt.
 • We nemen deel aan de sociale activiteiten in de gemeenschap, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de mensen, zoals bruiloften en begrafenissen, of gewoon door een praatje op straat.
 • Voor het vervoer maken we gebruik van eenvoudige (Chinese) fietsen of de lokale bus. We kiezen ervoor om geen auto te hebben: die is duur. Het zou ons te veel onderscheiden van de gemeenschap; er zijn vrijwel geen privéauto’s in Mto. Ook zouden er vermoedelijk veel verzoeken zijn voor gebruik van de auto voor privéaangelegenheden van mensen uit de omgeving.

We onderhouden goede contacten met alle betrokken partijen. Dit is essentieel voor het voortbestaan van het project.

 • Er is regelmatig formeel en informeel contact met de lokale – en de districtsoverheden.
 • Er is (onregelmatig) overleg met de adviesraad in Mto.
 • Het bestuur van Twiga NL wordt door middel van verslagen op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen het project.
 • Het lokale bestuur is betrokken bij de selectie van de kinderen in het project.

De vrijwilligers, waarvan de meesten uit Nederland komen, zijn heel belangrijk voor het project. In het project werkt een aantal kundige en enthousiaste lokale mensen. De vrijwilligers vormen een belangrijke aanvulling hierop. Ze geven dat beetje extra, door zowel kinderen als de staf te laten delen in hun speciale vaardigheden en kennis. Tegelijkertijd krijgen zij veel terug door het contact met deze zelfde mensen en het leven in de mooie omgeving van Mto. Het is dan ook belangrijk dat een vrijwilliger die in het project wil komen werken de basishouding van de stichting onderschrijft, zoals in dit artikel beschreven staat. De vrijwilligers mogen in gedrag en uitstraling geen schade toebrengen aan de goede naam die Twiga heeft in Mto wa Mbu.