Stichting Twiga


Het bestuur van Stichting Twiga werkt samen met Sasa Center in Mto wa Mbu, Tanzania. Sasa Center is verantwoordelijk voor de organisatie rondom de schoolgaande kinderen die door Stichting Twiga financieel worden gesteund in hun onderwijsloopbaan en gezondheid.  

Stichting Twiga is verantwoordelijk voor het werven en behouden van sponsoren.

ANBI


Vanuit de belastingdienst wordt een aantal gegevens gevraagd om als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt te worden. Voor het gemak hebben we hieronder alle gegevens weergegeven.

Naam: Stichting Twiga
Fiscaal nummer / RSIN: 812971553
Contactgegevens: Zie onze contact pagina.

Bestuur


Voorzitter: Anne Marie van Lanen
Secretaris: Jacqueline de Beer
Penningmeester: Emiel Smit

Doelstelling

De vicieuze cirkel van armoede in Tanzania doorbreken door middel van onderwijs. 

De manier waarop Stichting Twiga geld werft
Om onze kosten te dekken zijn we afhankelijk van donateurs en fondswerving. Dit betreffen voornamelijk particuliere sponsoren en opbrengsten uit grote en kleine fondswervingsacties. 

Het beheer van het vermogen van Stichting Twiga
Het vermogen van Stichting Twiga wordt beheerd door de penningmeester en gecontroleerd door het bestuur. Het gehele vermogen staat op een Nederlandse bankrekening en de penningmeester maakt op verzoek van de lokale supervisor van Sasa Center in Tanzania geld over naar een bankrekening in Tanzania. De lokale supervisor van Sasa Center betaalt alle kosten in Tanzania en legt hiervoor middels een financiële boekhouding verantwoording af aan het bestuur in Nederland.

De besteding van het vermogen van Stichting Twiga
Het vermogen van Stichting Twiga wordt volledig besteed aan het onderwijs en gezondheidszorg voor de kinderen. 

Jaarverslagen
Stichting Twiga publiceert haar jaarverlagen online.

Jaarverslag 2011
 

Jaarverslag 2012
 

Jaarverslag 2013
 

Jaarverslag 2014
 

Jaarverslag 2015
 

Jaarverslag 2016
 

Jaarverslag 2017
 

 

Financiële verantwoording:


2012 Balans
Financieel bestuursverslag 2012
2013 Balans
Financieel bestuursverslag 2013
2014 Balans
Financieel bestuursverslag 2014
2015 Balans
Financieel bestuursverslag 2015
2016 Balans
Financieel bestuursverslag 2016
2017 Balans
Financieel bestuursverslag 2017
Financieel bestuursverslag 2018
Financieel bestuursverslag 2019
Financieel bestuursverslag 2020
Annual Report 2020 TWIGA Foundation