Stichting Twiga is opgezet ten behoeve van het kinderproject “Sarakasi Ya Vijana” in Mto wa Mbu, Tanzania. Stichting Twiga onderschrijft de basisprincipes van het United Nations Development Program UNDP.

De totale organisatie bestaat uit Stichting Twiga, met aan het haar bestuursleden. Hieronder staat het kinderproject “Sarakasi ya Vijana”, een door ons opgezette stichting in Tanzania. Het kinderproject wordt gerund door een coördinator die door het bestuur aangesteld is. De coördinator geeft leiding aan de lokale staf in Mto wa Mbu. Naast deze organisatie staat een poel van ambassadeurs, velen hiervan zijn ook als vrijwilliger actief geweest in Tanzania en hebben dus kennis over het project.

ANBI

Vanuit de belastingdienst worden een aantal gegevens gevraagd om als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt te worden. Voor het gemak hebben we hieronder alle gegevens weergegeven.

Naam: Stichting Twiga
Fiscaal nummer / RSIN: 812971553
Contactgegevens: Zie onze contact pagina.

Bestuur:

Voorzitter: Anne Marie van Lanen
Secretaris: Jacqueline de Beer
Penningmeester: Emiel Smit

Doelstelling:

De vicieuze cirkel van armoede en geweld in Tanzania doorbreken door middel van onderwijs. Zie voor meer informatie onze missie.

Beleidsplan:

Het werk dat Stichting Twiga doet
Om onze doelstelling te behalen hebben we een onderwijsproject in Mto wa Mbu (Tanzania), genaamd “Sarakasi ya Vijana”, waarbij we kinderen ondersteunen van peuterleeftijd tot het moment dat ze een opleiding afgerond hebben. Lees meer over onze project bij onderwijsproject.

De manier waarop Stichting Twiga geld werft
Om onze kosten te dekken zijn we deels afhankelijk van donateurs en fondswerving. Dit betreffen momenteel voornamelijk particuliere sponsoren en opbrengsten uit grote en kleine fondswervingsacties. Een ander deel van de kosten wordt gefinancierd door het vrijwilligersprogramma, waarin vrijwilligers betalen voor de kosten van hun verblijf. Wanneer we veel vrijwilligers aan het werk hebben in Tanzania, kunnen we hiervan een deel van de vaste lasten dekken. Momenteel wordt er onderzocht hoe we ook in Tanzania geld kunnen genereren door het aanbieden van cursussen e.d.. Doordat we geen strijkstok hebben en kritisch zijn op onze uitgaven, kunnen we met minimale middelen een goed resultaat behalen.

Het beheer van het vermogen van Stichting Twiga
Het vermogen van Stichting Twiga wordt beheerd door de penningmeester en gecontroleerd door het bestuur. Het gehele vermogen staat op een Nederlandse bankrekening en de penningmeester maakt op verzoek van de Nederlandse coördinator in Tanzania geld over naar een bankrekening in Tanzania. De Nederlandse coördinator betaalt alle kosten in Tanzania en legt hiervoor middels een financiële boekhouding verantwoording af aan het bestuur in Nederland.

De besteding van het vermogen van Stichting Twiga
Het vermogen van Stichting Twiga wordt volledig besteed aan het onderwijsprogramma “Sarakasi ya Vijana”. Een deel van het vermogen is gebruikt voor de aanschaf van een stuk land en de bouw van de gebouwen die op dit stuk land staan.

Beloningsbeleid:

Alle functies die in Nederland vervuld worden, zijn op vrijwillige basis. Onze bestuursleden krijgen dan ook geen vergoeding. Het personeel in Tanzania krijgt een salaris dat past bij hun functies en de lokale salarissen.
De lokale coördinator krijgt kost en inwoning en eventueel een onkostenvergoeding, afhankelijk van de situatie.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Naast onze jaarverslagen, kunt u meer lezen over onze activiteiten onder nieuws.

Jaarverslag 2010

 


Jaarverslag 2011

 


Jaarverslag 2012

 


Jaarverslag 2013

 


Jaarverslag 2014

 


Jaarverslag 2015

 


Jaarverslag 2016

 


Jaarverslag 2017

 

Financiële verantwoording:

2012 Balans
Financieel bestuursverslag 2012
2013 Balans
Financieel bestuursverslag 2013
2014 Balans
Financieel bestuursverslag 2014
2015 Balans
Financieel bestuursverslag 2015
2016 Balans
Financieel bestuursverslag 2016
2017 Balans
Financieel bestuursverslag 2017
Financieel bestuursverslag 2018