Stichting Twiga ondersteunt een kleinschalig kinderproject in Tanzania, waarbij kansarme kinderen begeleid worden naar een betere toekomst.

In Mto wa Mbu (Noorden van Tanzania) zorgt het project ‘Sarakasi ya Vijana’ dat ca 90 kansarme kinderen kleuter-, basis- en middelbare school onderwijs kunnen volgen. De medewerkers van Sarakasi ya Vijana zorgen ervoor dat de “Sarakasi kinderen” naar school kunnen gaan, dat ze een uniformen, schoolboeken en schoolspullen hebben, dat schoolgeld wordt betaald, dat er bijlessen worden gegeven en dat de thuissituatie – waar mogelijk – beter wordt afgestemd op het schoolgaande kind. Door de versterking van de driehoek school – kind en familie leren de kinderen op een gezonde manier op eigen benen te staan. Omdat er bijna geen banen zijn, helpen we – waar mogelijk – de kinderen na hun onderwijsloopbaan werk te vinden via ons eigen netwerk of zelf iets op te zetten.

Enkele jaren geleden heeft Derk Bolt ons project bezocht voor het programma Spoorloos. Onderstaande boodschap ontvingen wij na zijn bezoek.

Aanleiding

Als reisleidster in Oost-Afrika kwam Machteld Speets in aanraking met het ‘straatkinderprobleem’. Door extreme armoede kunnen veel kinderen niet naar school. Ze hebben immers geen geld voor een uniform, schriften en schoolbijdragen. Vaak zie je dat ze door hun moeders de straat op gestuurd worden om een centje te verdienen. Volgens onderzoek is de voornaamste reden echter dat kinderen zelf hun huis ontvluchten, omdat er door de armoede en uitzichtloze situatie thuis veel agressie en conflicten zijn. Uiteraard is de realiteit nog complexer dan in deze introductie geschetst kan worden.

Machteld leerde in Mto wa Mbu, Tanzania, een aantal van deze kinderen kennen en werd geraakt door hun uitzichtloze leefomstandigheden. Tussen haar reizen door heeft Machteld (Ontwikkelingssocioloog) gedegen onderzoek naar dit probleem gedaan. Wanneer deze kinderen geen onderwijs krijgen, kan de vicieuze cirkel van armoede, geweld, drankmisbruik en prostitutie niet doorbroken worden. Door onderwijs, aandacht en liefde is deze cirkel wel te doorbreken. Zij besloot Stichting Twiga op te richten om het straatkinderprobleem in Mto wa Mbu aan te pakken.
P1050620

Twiga betekent ‘giraffe’ in het Kiswahili, de officiële taal van Tanzania. Een giraffe steekt zijn nek uit en dat is wat Stichting Twiga ook doet voor deze kwetsbare kinderen. Momenteel biedt de stichting aan circa 100 kinderen een toekomst met meer kansen. Het project heet Sarakasi ya Vijana, wat ‘Acrobatiek van de jeugd’ betekent en staat voor de capriolen die het leven kan uithalen.

Het doel van Twiga is deze kinderen te ondersteunen en te inspireren om een positieve verandering in hun leven teweeg te brengen en de vicieuze cirkel van armoede en geweld te doorbreken. We doen dit onder andere door het leveren van onderwijs- en basisvoorzieningen, zoals eten, kleding, persoonlijke hygiëne en gezondheidszorg voor de kinderen en hun verzorgers. Maar wordt het schoolgeld betaald en bieden we bijlessen aan. De kinderen zijn geselecteerd door Twiga in samenwerking met de afdeling Jeugd en Welzijn van de Tanzaniaanse overheid.

We voorzien in voedzame maaltijden, kleding, extra schoollessen, persoonlijke verzorging en medische zorg voor de kinderen. Daarnaast hechten we veel waarde aan het aanleren van sport en spel en de zogenaamde ‘lifeskills’, met thema’s als respect, geweldloosheid, milieu en communicatie. Alle kosten van onze kinderen worden gedekt vanuit het studiefonds. Hoe meer geld er in het studiefonds zit, hoe meer kinderen we een betere toekomst bieden. Lees hier hoe u bij kunt dragen: https://stichting-twiga.nl/steun-twiga/

De kinderen

We steunen kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar.  Ons oudste “kind” heeft accountancy gestudeerd. Hij heeft nu een goede baan waarmee hij zijn vrouw en dochter goed kan verzorgen. Een mooi voorbeeld van hoe wij de armoede cirkel kunnen doorbreken.

Doel

Voor alle kinderen geldt dat ze geen goede thuisbasis hebben en daardoor weinig kans op een goede jeugd en een goede toekomst. Dat is wat Twiga wil veranderen.
Onderwijs is een belangrijke factor om iemand in staat te stellen uiteindelijk zelf iets van zijn leven te maken. Dit geldt ook voor een stabiele achtergrond in je jeugd met mensen die je kunt vertrouwen.
We houden dan ook nauw contact met het thuisfront van de kinderen om dat te ondersteunen en te activeren. Zo versterken we de driehoek school – kind – ouder.

DSC_7935

Selectie

De selectie van de kinderen vindt plaats in samenwerking met de lokale overheid, de diverse kerken en de moskee. Een paar kinderen zijn voorgedragen door mensen uit het dorp vaak na een bijzonder dramatische gebeurtenis in de familie, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een of zelfs beide ouders.

Peuters, basis- en middelbare school

In 2011 zijn we begonnen met een peutergroep, de eerste kinderen van deze groep zijn begin 2013 doorgestroomd naar de basisschool. Met de peutergroep bereikten we de kinderen in een vroeger stadium van hun ontwikkeling, dan wanneer je pas begint bij de basisschool. Vanaf januari 2017 wordt ook de peutergroep ondergebracht in een Tanzaniaanse school. De kinderen komen nog één dag per week naar ons terrein voor bijles ed.
Onderwijs in Tanzania is in principe gratis. Het niveau is echter heel laag en we streven er dan ook naar om alleen scholen te selecteren die kwaliteitsonderwijs bieden. We hebben gezien dat dit zijn vruchten afwerpt. De kinderen op deze scholen spreken beter Engels, halen hogere cijfers en hebben duidelijk meer plezier in het leren zelf. Deze scholen zijn echter niet gratis.

Bijna alle middelbare scholieren in Tanzania gaan naar een kostschool. Ook deze scholen worden door ons bezocht en onderzocht om zeker te zijn van een goede kwaliteit van het onderwijs. Om het mogelijk te maken dat deze kinderen naar school is uw hulp nodig, lees hier hoe dit mogelijk is.