Nieuwsbrief januari 2020

Terugblik op 2019

Het afgelopen jaar 2019 was een jaar vol vernieuwingen voor Sarakasi ya Vijana. We kjjken met trots terug op de overdracht van het project en de kinderen naar Sasa Center, de lokale organisatie in Mto wa Mbu. We hebben de juridische registraties in Tanzania af kunnen ronden en het land werd te koop gezet. En de kinderen mochten blijven rekenen op trouwe sponsoren en nieuwe sponsoren.

Samenwerking met Sasa Center

De samenwerking met Sasa Center verloopt bijzonder goed. Onder supervisie van Tatah Molel krijgen de kinderen de beste ondersteuning in hun schoolloopbaan, in hun gezin en in hun gezondheid zoals wij dat vanuit Twiga steeds nastreven. Niet alleen de kinderen van Sarakasi worden met zorg omringd, ook de ouders en/of verzorgers van de kinderen krijgen de nodige aandacht en inspraak op het welzijn van hun kinderen.

We hebben korte lijnen in de communicatie met Sasa Center in Tanzania en weten wanneer er aandacht en extra hulp moet komen voor een kind dat net even meer nodig heeft dan de reguliere ondersteuning waar wij ons voor in zetten.

Naast de spontane contacten met Sasa Center, krijgen we elk kwartaal een uitgebreide managementrapportage waar ook de voortgang van de kinderen op school en hun thuissituatie aan ons teruggekoppeld wordt.  Het bestuur heeft plannen om in 2020 een bezoek te brengen aan Sasa Center om o.a. te evalueren en een fotoreportage te maken. Over het bezoek vertellen we jullie in 2020 meer.

Sasa Center heeft een eigen nieuwsbrief. De laatste nieuwsbrief vanuit Sasa Center voegen we ter informatie toe.

De kinderen van Sarakasi

Het gaat hartstikke goed met de kinderen. Mohammed, Samwel, Monica en Manase zijn geslaagd voor Form Four op Secondary School. Mary, Abbas, Fatuma, Allen en Agness hebben Class 7 van de Primary School met succes afgerond en gaan nu naar Secondary School. Geen van de kinderen doubleert. De kinderen genoten in december van hun vakantie thuis of bij hun verzorgers. Zij beginnen in januari 2020 aan hun volgende semester of op de Secondary School. In de oudervergaderingen die op Sasa Center zijn gehouden, gaven de ouders blijk van waardering naar Tatah Molel en Twiga die hun kinderen niet aan hun lot overlaat.

Duurzaamheid

Onze doelstelling om Sarakasi duurzaam te ontwikkelen is in 2019 behaald. Een betere opvolging van het project Sarakasi, konden wij ons niet wensen. We hopen dat jullie, net als wij, positief kijken naar de nieuwe lokale projectvorm waarbij de Sarakasi kinderen nu volledig Tanzaniaanse begeleiding krijgen en waarbij de lokale bevolking tòch met de kinderen van Sarakasi aan het werk blijft.

Een nieuw jaar

Dankzij trouwe sponsoren en nieuwe sponsoren kunnen we In 2020 alle kinderen van Sarakasi blijven steunen en kunnen we één nieuw kind opnemen. Het nieuwe kind is het het zusje van Paolo Jalia. De kinderen hebben voor de komende periode weer hun schoolspullen, zakgeld en transportgeld gekregen en de schoolgelden zijn betaald.

We hebben er alle vertrouwen in dat de kinderen een mooi nieuw jaar tegemoet gaan.

Vanuit Nederland blijft Twiga zich inzetten voor een betere toekomst van de Sarakasi kinderen.

Woorden van dank

  • Veel dank aan iedereen die het afgelopen jaar heeft meegedacht en zich heeft ingezet voor Sarakasi.
  • Veel dank namens de kinderen aan iedereen die financieel heeft bijgedragen aan hun onderwijs en welzijn.
  • Veel dank aan Emiel Smit, penningmeester bestuur Twiga, die na veel actieve jaren aftreedt als bestuurder op 1-1-2020.
  • Veel dank aan onze lokale advocaat.
  • Mega dank aan Tatah Molel en zijn personeel.
  • Veel dank aan allen die Twiga een warm hart toedragen.

Voor de zomer van 2020 hoort u weer van ons.

Het bestuur van Twiga

Anne Marie van Lanen (voorzitter)

Jacqueline de Beer (lid)