Nieuwsbrief oktober 2019

In de nieuwsbrief van januari en mei 2019 berichtten we jullie het volgende:

  • Sarakasi ya Vijana moest juridische stappen ondernemen om als (NGO) Non Government Organisatie aan de toenmalige wet en regelgeving in Tanzania te voldoen.
  • Het terrein van Sarakasi werd gesloten, het personeel ontslagen, maar de kinderen gingen gewoon naar school.
  • De overdracht van de kinderen naar Sasa Center werd gerealiseerd. De kinderen volgen goed onderwijs dankzij jullie financiële steun.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder (oktober 2019) en volgt hier een update:
Sarakasi ya Vijana houdt op te bestaan maar we laten de kinderen niet in de steek. Dat we eerder een goed besluit hebben genomen blijkt uit de herhaling van veranderingen in wet- en regelgeving. Zo moesten we voor 1 september 2019 onze organisatiestructuur en registratie van Sarakasi ya Vijana wéér veranderen. Dit zou gepaard gaan met enorme financiële lasten en organisatorische rompslomp. Dat kunnen en willen we ons niet veroorloven. Het bestuur van Twiga heeft daarom besloten om de in Tanzania geregistreerde organisatie Sarakasi ya Vijana op te heffen.

We laten de kinderen van Sarakasi, die voortaan Twiga-kinderen heten, niet in de steek. De volledige organisatie rondom onderwijsvoorziening en gezondheidszorg voor de kinderen wordt gedaan vanuit het Sasa Center onder supervisie van directeur, eigenaar, Mr. Tatah Mloa. Dat blijkt een goed besluit te zijn geweest. De kinderen volgen onderwijs en maken het goed. Onder aan deze nieuwsbrief is de meest recente rapportage van Mr. Tatah Mloa te lezen. Daaruit blijkt zijn betrokkenheid en het welzijn van de kinderen.

Het terrein
Het terrein van Sarakasi staat nog steeds te koop. De verkoop gaat ons helaas niet lukken. Om het land in ons bezit te houden, moeten we onevenredig veel kosten maken (licenties en beveiliging) zonder zicht op verkoop met een andere goede bestemming. We onderzoeken nu de mogelijkheden om het land te schenken aan een andere maatschappelijk betrokken doelgroep. Wanneer weten we niet, maar volgens de huidige veranderde wet- en regelgeving valt het land in handen van de overheid. Dit kunnen wij mogelijk voorkomen door het te schenken aan een andere doelgroep. Daar zijn we nu naar op zoek. Voor de lange termijn betekent dit dat we geen opbrengsten uit het land kunnen halen en dat het land voor ons geen waarde meer heeft. We betreuren dit.

Geen afscheid van de kinderen
We nemen afscheid van het project Sarakasi ya Vijana door de organisatie officieel op te zeggen en het land af te schrijven. We nemen geen afscheid van de kinderen. De kinderen kunnen met steun van onze sponsoren gelukkig naar school blijven gaan en worden in hun gezondheid ondersteund.

Blijvende steun aan kinderen
Stichting Twiga blijft zich inzetten om de kinderen uit Mto wa Mbu te helpen door sponsoren en fondsen aan zich te binden. Deze kinderen blijven immers afhankelijk van mensen die hen willen helpen. Wij hopen van harte dat de groep Twiga-kinderen die steun mag blijven ontvangen.
De nieuwsbrief van Twiga komt 4 x per jaar uit en wordt op de website van Twiga gepubliceerd en verzonden naar diegenen die zich hiervoor hebben aangemeld. In de nieuwsbrief informeren we de ontvangers over onze kinderen op het Sasa Center. Sasa Center heeft geen eigen website. Bij vragen kun je via onze website www.stichting-twiga.nl contact met ons opnemen.

De Website
De website van Twiga blijft in de lucht. Deze wordt aangepast aan de nieuwe situatie.

Bestuurslid
Per 1 januari 2020 stopt Emiel Smit als bestuurslid en penningmeester van Twiga. Na ruim 10 jaar actief bezig geweest te zijn voor Twiga, is het voor hem een mooi moment om afscheid te nemen. Uiteraard danken wij hem voor zijn tomeloze inzet.

Met het vertrek van Emiel komt er plaats voor een nieuw bestuurslid. Als je interesse hebt, of iemand kent die interesse heeft, horen we het graag. Wat ons betreft wordt een nieuw bestuurslid ook penningmeester, maar dat is absoluut geen must. Het bestuur heeft als opdracht om de Twiga-kinderen in het Sasa center te ondersteunen in hun schoolloopbaan. Dat doen we door geld te genereren in Nederland met sponsoren, vaste donateurs en eenmalige donaties. Het bestuur houdt zicht op de voortgang van de Twiga-kinderen in hun schoolloopbaan en gezondheidszorg waarover we afspraken hebben gemaakt met Mr.Tatah Mloa van Sasa-center. Uiteraard zorgen we daarnaast ook voor de overdracht van gelden naar het Sasa-project.
De tijdsbesteding voor een bestuurslid is ca 4 x per jaar een vergadering met voor- en nawerk. De penningmeester heeft daarnaast een tijdsbelasting van ca. een halve dag op maandbasis.
Bij interesse stuur je een berichtje naar de voorzitter Anne Marie van Lanen (annemarievanlanen@gmail.com).

Tot slot
We hopen dat je aangesloten blijft en als je vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen. De volgende nieuwsbrief komt uit in december 2019.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Twiga,
Anne Marie van Lanen, Emiel Smit, Jacqueline de Beer