Nieuwsbrief februari 2018

Molongo (vader van Sapro) overleden

Molongo oud bewaker, vader van Sapro is in Mto wa Mbu toen hij op straat liep aangereden door een bajaj. Dit had dusdanig hersenletsel teweeg gebracht dat hij na een week in coma te hebben gelegen is overleden. Sarakasi was hierdoor 1.5 week gesloten omdat iedereen erg van slag was. Elvera en het personeel hebben hem terug gebracht naar Lake Natron en zijn begrafenis bijgewoond.

Afscheid Sirri

Het zouden 2 maanden zijn, maar het werden er 5 omdat het nu eenmaal zo leuk is op Sarakasi om coördinator te zijn. Maar aan al het goede komt een einde en op 28/2 hebben wij dan ook afscheid genomen. Wij bedanken Sirri voor haar inzet en moeite en al het goede werk wat zij heeft verricht.

Afscheid Mathayo

Na 6 jaar in dienst te zijn geweest neemt onze bewaker Mathayo afscheid. Hij kijkt terug op een goede tijd en is dankbaar voor de kans die hij heeft gekregen om hier te mogen werken. Echter is het nu tijd voor een nieuwe stap en zal hij een nieuwe weg inslaan in zijn carrière.

Mark werkt hard door

De afgelopen maand zijn er een aantal bomen gekapt die scheef stonden maar op een dusdanige gevaarlijke plek dat het op gebouwen of op de weg zou kunnen vallen. Dat is nu gelukkig niet meer mogelijk. Het pad rondom het hele terrein en hek is vrij gemaakt van onkruid wat een enorme klus is! Er is een nieuw Solar systeem op het kantoor geïnstalleerd. Het bewakershuis is samen met Anna onze vrijwilligster opgeknapt.

Wist u al dat:

  • Mohamed van school gewisseld is. Hij zit nu op Bandalalou i.p.v. Lake Manyara Secondary.
  • De poot van de hond pino nog altijd niet genezen is.
  • Onze 2 nieuwe Masai leerlingen Lamayani en Babu al kunnen groeten in het Kiswahili en Engels.
  • Onze kinderen iedere vrijdag en zaterdag een vitaminepil krijgen.
  • Onze Matron Happy na 3 maanden is vertrokken en wij nu Matron Anna hebben.
  • Lazaro mdogo en Mkare onze 2 nieuwe bewakers zijn.
  • Wij nog steeds op zoek zijn naar Engelse kindertijdschriften en sinds kort naar kinder DVD’s.
  • Onze kinderen tegenwoordig iedere zaterdag naast sport, tuition, life skills en creatief nu ook Acrobatiek krijgen.