De kinderen

We steunen kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar.  Ons oudste “kind” heeft accountancy gestudeerd. Hij heeft nu een goede baan waarmee hij zijn vrouw en dochter goed kan verzorgen. Een mooi voorbeeld van hoe wij de armoede cirkel kunnen doorbreken.

Doel

Voor alle kinderen geldt dat ze geen goede thuisbasis hebben en daardoor weinig kans op een goede jeugd en een goede toekomst. Dat is wat Twiga wil veranderen.
Onderwijs is een belangrijke factor om iemand in staat te stellen uiteindelijk zelf iets van zijn leven te maken. Dit geldt ook voor een stabiele achtergrond in je jeugd met mensen die je kunt vertrouwen.
We houden dan ook nauw contact met het thuisfront van de kinderen om dat te ondersteunen en te activeren. Zo versterken we de driehoek school – kind – ouder.

DSC_7935

Selectie

De selectie van de kinderen vindt plaats in samenwerking met de lokale overheid, de diverse kerken en de moskee. Een paar kinderen zijn voorgedragen door mensen uit het dorp vaak na een bijzonder dramatische gebeurtenis in de familie, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een of zelfs beide ouders.

Peuters, basis- en middelbare school

In 2011 zijn we begonnen met een peutergroep, de eerste kinderen van deze groep zijn begin 2013 doorgestroomd naar de basisschool. Met de peutergroep bereikten we de kinderen in een vroeger stadium van hun ontwikkeling, dan wanneer je pas begint bij de basisschool. Vanaf januari 2017 wordt ook de peutergroep ondergebracht in een Tanzaniaanse school. De kinderen komen nog één dag per week naar ons terrein voor bijles ed.
Onderwijs in Tanzania is in principe gratis. Het niveau is echter heel laag en we streven er dan ook naar om alleen scholen te selecteren die kwaliteitsonderwijs bieden. We hebben gezien dat dit zijn vruchten afwerpt. De kinderen op deze scholen spreken beter Engels, halen hogere cijfers en hebben duidelijk meer plezier in het leren zelf. Deze scholen zijn echter niet gratis.

Bijna alle middelbare scholieren in Tanzania gaan naar een kostschool. Ook deze scholen worden door ons bezocht en onderzocht om zeker te zijn van een goede kwaliteit van het onderwijs. Om het mogelijk te maken dat deze kinderen naar school is uw hulp nodig, lees hier hoe dit mogelijk is.

Hieronder vindt u een overzicht van de kinderen die gesteund worden door Sarakasi ya Vijana.